Uslovi SICEF Hakatona

Opšte odredbe:

1) Pravo takmičenja na "SICEF Hakaton"-u imaju sve osobe koje su aktivni ili diplomirani studenti bilo kog nivoa studija (akademske, strukovne, master, doktorske) i nemaju navršenih 29 godina života, pod uslovom da bar polovina tima se sastoji od trenutno aktivnih studenata.

2) Učestvovanje na takmičenju je besplatno, pa prijavljeni takmičari nisu dužni da plate nikakvu naknadu za takmičenje.

3) Svim učesnicima će biti obezbeđeni soba za odmor, soba za zabavu, obroci i osveženje tokom trajanja takmičenja.

4) Svim učesnicima sa prebivalištem van Niša će biti obezbeđen smeštaj.

5) Nakon zatvaranja prijava, organizator takmičenja će izvršiti selekciju. Selekcija se sprovodi na osnovu popunjene prijave i dospelih CV-ijeva takmičara.

6) Na "SICEF Hakaton"-u učestvuje 8 timova po 4 člana.

7) "SICEF Hakaton" se održava na Elektronskom fakultetu u Nišu, dok je prezentacija radova u Naučno-Tehnološkom parku.

8) Od takmičara se očekuje da ponesu svoje laptopove(računare), kao i uređaje na kojima će testirati aplikaciju.

9) Takmičari temu dobijaju na dan početka takmičenja.

10) Vreme za izradu idejnog rešenja je 24 časa.

11) Takmičarima će biti omogućeno korišćenje Interneta.

12) Takmičari moraju u svakom momentu takmičenja da imaju istaknutu akreditaciju koju će dobiti pri registraciji na dan otvaranja takmičenja.

13) Tokom razvoja rešenja na "SICEF Hakaton"-u, u određenim terminima, takmičari će imati mogućnost konsultovanja sa žirijem koga čine profesori Elektronskog fakulteta, predstavnik NTP-a i predstavnici kompanija sponzora.

14) Vreme predviđeno za prezentaciju rešenja tima je 10 minuta. Žiri ima na raspolaganju 5 minuta za postavljanje pitanja.

15) Aplikacije će se ocenjivati po sledećim kriterijumima:

  • - Ideja i inovativnost (Podrazumeva originalnost koda i korišćenje inovativnih načina rešavanja problema)
  • - Kvalitet koda
  • - Optimalnost
  • - Dizajn aplikacije (rešenja)
  • - Upotrebljivost (Podrazumeva korisnost aplikacije/rešenja nakon završetka takmičenja)
  • - Timski rad i prezentacija (Podrazumeva kvalitetno izlaganje svoje ideje i prezentovanje kôda)

16) Učesnike "SICEF Hakaton"-a će predstavnik kompanije, koja je platinum sponzor, intervjuisati i testirati za posao ili stručnu praksu u maksimalnom trajanju od 10 minuta po osobi.

17) Pobednike "SICEF Hakaton"-a bira stručni žiri od četiri člana koga čine profesori Elektronskog fakulteta i predstavnici kompanija sponzora, prema unapred utvrđenim kriterijumima.

Publicitet:

1) Prijavom za "SICEF Hakaton", svaki prijavljeni učesnik se slaže da njegova biografija, podaci i kontakti mogu biti dostupni kompanijama sponzorima takmičenja. Učešćem na Hakatonu svaki učesnik se obavezuje da će koristiti svoj kôd ili da, ukoliko se koristi gotov kôd, neće biti kršenja autorskih prava. Svaki učesnik garantuje da priložena aplikacija prethodno nije objavljivana niti ocenjivana na nekom drugom takmičenju. Akcenat se stavlja na jedinstvenost rešenja i aplikacije.

2) Samim učešćem timovi se slažu da će kodovi aplikacija biti dostupni organizatorima i kompanijama sponzorima i da mogu biti objavljeni na internetu nakon završetka takmičenja. Dalji tok razvoja projekta/aplikacije zavisi isključivo od dogovora SICEF-a i kompanija sponzora.

Mogućnost prekida ili izmene takmičenja:

SICEF zadržava pravo da, ukoliko dođe do kršenja nekih od pravila koja značajno utiču na tok takmičenja, diskvalifikuje tim koji je načinio prestup.

Pri nepredviđenim okolnostima, SICEF zadržava pravo za promenu ili otkazivanje takmičenja.